Τα νύχια μας !

Τα νύχια μας !

Ξέρετε τι είναι αυτό που βρίσκεται πάνω μας και αποτελείται από 43% άνθρακα, 33% οξυγόνο, 6% υδρογόνο, 4% θείο, 4:30 τοις εκατό λίπος, και 18% νερό και πολύ κερατίνη; Τα νύχια μας! Αυτά καλύπτουν την τελευταία φάλαγγα των δακτύλων μας απο την εμβυικη ηλικία. Τα...