Παθολογία Ονύχων

Παθολογία Ονύχων

Παθολογία Ονύχων Διαταραχές στη δομή ονυχιαίας πλάκας,του περιονυχίου και της κοίτης του νυχιού. Η ονυχιαία πλάκα είναι δυνατόν να παρουσιάσει εγκάρσιες και επιμήκεις αύλακες.Οι αύλακες αυτές αρχίζουν απο τη περιοχή της μήτρας του νυχιού και καταλήγουν στο ελέυθερο...